Điều khoản sử dụng

đăng bởi Bánh Pía Sóc Trăng vào ngày 26/10/2022

1. Hướng dẫn sử dụng web Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có...

zalo