Giá bánh Pía Hải Sơn

Giá bánh Pía tại TP.Hồ Chí Minh
Đăng bởi Bánh Pía Sóc Trăng
vào ngày 14/05/2020

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA HẢI SƠN

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA SẦU RIÊNG

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁN GHI CHÚ
1 Pía Sầu Riêng 280g 45.000  
2 Pía Sầu Riêng 350g 50.000  
3 Pía Sầu Riêng 380g 55.000  
4 Pía Sầu Riêng 400g 60.000  
5 Pía Sầu Riêng 450g 65.000 Bán chạy
6 Pía Sầu Riêng 450g 2 Trứng 75.000 Bán chạy
7 Pía Sầu Riêng 540g 75.000 Đặc biệt
8 Pía Sầu Riêng 600g 85.000 Thượng Hạng
9 Pía Sầu Riêng 600g 2 Trứng 95.000 Thượng Hạng
10 Pía Sầu Riêng 800g 110.000 Thượng Hạng
11 Pía Sầu Riêng 800g 2 Trứng 120.000 Thượng Hạng
12 Pía Tứ Vị (4 hương vị) 95.000 Thượng Hạng

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA KHOAI MÔN

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁN GHI CHÚ
1 Pía Môn Hộp 350g 60.000  
2 Pía Môn Hộp 450g 70.000 Đặc biệt

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA THỊT LẠP - MẶN

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁN GHI CHÚ
1 Pía Thịt Lạp 350g Hộp 55.000  
2 Pía Thịt Lạp 450g Hộp 65.000 Đặc biệt

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA CHAY

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁNH GHI CHÚ
1 Pía Chay Đậu 300g 45.000  
2 Pía Chay Đậu 400g Hộp 55.000 Đặc biệt
3 Pía Chay Đậu 500g  65.000 Đặc biệt
4 Pía Chay Môn 400g Hộp 65.000 Đặc biệt
5 Pía Chay Lá Dứa 400g Hộp 55.000  

 

BẢNG GIÁ BÁNH PÍA KIM SA

STT TÊN BÁNH GIÁ BÁNH GHI CHÚ
1 Pía Kim Sa - Cái 7.000 Đậu - Dứa - Mè Đen
2 Pía Kim Sa - Hộp (8 cái) 65.000 Đậu - Dứa - Mè Đen
3 Pía Kim Sa - Túi (18 cái) 135.000 Đậu - Dứa
4 Pía Kim Sa - Túi (12 cái) 90.000 Đậu - Dứa - Mè Đen
5 Pía Kim Sa Lục Vị (6 vị) 90.000 Đậu - Dứa - Mè Đen - Thanh Long - Môn - Chay
6 Pía Kim Sa Chay (12 cái) 85.000 Đậu Xanh

 

zalo